Registro Nacional Estonia

Registro Nacional Estonia

Registro Nacional Estonia

- Busca en Estonia? Registro Nacional de Estonia.
Ultimas Noticias de Estonia 2017-04-28
Registro Nacional Estonia - Registro Nacional en Estonia - El Buscador con Consultas y Tramites Publicos Gratis en Estonia
Registro Nacional en Estonia - Registro Nacional de estonia
Registro Civil en Estonia - Tramites del Registro Civil de Estonia
Telefonos en Estonia - Para Buscar de Telefonos de Estonia
Personas en Estonia - Como Buscar Personas de Estonia
Propiedades en Estonia - Donde Buscar Propiedades de Estonia
Vehiculos en Estonia - Registrar Autos y Vehiculos de Estonia
Empresas en Estonia - Buscar Empresas de Estonia - Como crear una empresa en Estonia
Gobierno en Estonia - Gobierno de Estonia - Tramites y Formularios Digitales - Embajada de Estonia - Guia de Ministerios, Ministros del Gobierno en Estonia. Politica y resultados de las ultimas elecciones en Estonia
Mapa de Estonia - Mapa y Videos de Estonia
Referencias de Estonia - Informacion General de Registros Nacionales
Estonia - Registro Nacional Estonia Nacional - Registro Estonia - Registro Nacional en Estonia
Estonia
Estonia - Eesti
Lenguaje oficial: Estonian
Principales fuentes de informacion:
Eesti Riigivõrgu Keskus - Estonian State Web Center
Gobierno e Instituciones Nacionales
Presidendi Kantselei - Office of the President
Riigikogu - National Diet
Eesti Vabariigi Valitsus - Gobierno de Estonia
Riigikantselei - State Chancellery
Riigi Infosüsteemide Osakond (RISO) - State Information Systems Department
Eesti Riigiarhiiv - Estonian State Archive
Eesti Informaatikakeskus - Estonian Informatics Centre
Eesti Õigustõlke Keskus - Estonian Translation and Legislative Support Centre
Peaminister - Prime Minister
Põllumajandusministeerium - Ministry of Agriculture
Taimetoodangu Inspektsioon - Plant Production Inspectorate
Kultuuriministeerium - Ministry of Culture
Muinsuskaitseinspektsioon - Antiquities Inspectorate
Eesti Instituut - Estonian Institute
Kaitseministeerium - Ministry of Defence
Eesti Kaitsevägi - Estonian Defence Forces
Majandusministeerium - Ministry of Economy
Turismiamet - Tourism Office
Standardiamet - Standards Office
Tarbijakaitseamet - Consumer Protection Office
Riigihangete Amet - Public Procurement Office
Eesti Investeerimisagentuur (EIA) - Estonian Investment Agency
Eesti Erastamisagentuur (EEA) - Estonian Privatization Agency
Eesti Ekspordiagentuur - Estonian Export Agency
Haridusministeerium - Ministry of Education
Keskkonnaministeerium - Ministry of Environment
Maaamet - Land Office
Rahandusministeerium - Ministry of Finance
Maksuamet - Tax Office
Tolliamet - Customs Office
Statistikaamet - Statistics Office
Konkurentsiamet - Competition Office
Ettevõtteregister - Enterprises Register
Kindlustusinspektsioon - Insurance Inspectorate
Välisministeerium - Ministry of Foreign Affairs
Siseministeerium - Ministry of Internal Affairs
Politseiamet - Police Office
Kaitsepolitseiamet - Security Police Office
Piirivalveamet - Border Guard Office
Päästeamet - Rescue Office
Kodakondsus- ja Migratsiooniamet - Citizenship and Migration Office
Andmekaitse Inspektsioon - Data Protection Inspectorate
Kohanimenõukogu - Place Names Council
Justiitsministeerium - Ministry of Justice
Vanglate Amet - Prison Office
Prokuratuur - Public Prosecution Office
Sotsiaalministeerium - Ministry of Social Affairs
Tööturuamet - Labour Market Office
Ravimiamet - Medicines Office
Tervisekaitseinspektsioon - Health Protection Inspectorate
Tööinspektsioon - Labour Inspectorate
Teede- ja Sideministeerium - Ministry of Transport and Communications
Sideamet - Communications Office
Maanteeamet - Roads Office
Veeteede Amet - Maritime Office
Lennuamet - Aviation Office
Autoregistrikeskus - Vehicle Registration Centre
Teadus- ja Arendusnõukogu - Research and Development Council
Eesti Pank - Bank of Estonia
Eesti Televisioon - Estonian Television
Eesti Raadio - Estonian Radio
Vabariigi Valimiskomisjon (VVK) - National Electoral Committee
Riigikontroll - State Control
Riigikohus - National Court
Gobierno:
Harju Maavalitsus - Harju County Government
Hiiu Maavalitsus - Hiiu County Government
Ida-Viru Maavalitsus - East-Viru County Government
Järva Maavalitsus - Järva County Government
Jõgeva Maavalitsus - Jõgeva County Government
Lääne Maavalitsus - Lääne County Government
Lõõne-Viru Maavalitsus - West-Viru County Government
Pärnu Maavalitsus - Pärnu County Government
Põlva Maavalitsus - Põlva County Government
Saare Maavalitsus - Saare County Government
Tartu Maavalitsus - Tartu County Government
Valga Maavalitsus - Valga County Government
Võru Maavalitsus - Võru County Government
Municipal Institutions:
Kehra Linnavalitsus - Kehra City Government
Kohtla-Järve Linnavalitsus - Kohtla-Järve City Government
Kuressaare Linnavalitsus - Kuressaare City Government
Maardu Linnavalitsus - Maardu City Government
Pärnu Linnavalitsus - Pärnu City Government
Sillamae Linnavalitsus - Sillamae City Government
Tallinna Linnavalitsus - Tallinn City Government
Tapa Linnavalitsus - Tapa City Government
Tartu Linnavalitsus - Tartu City Government
Embajadas y Consulados
Embajada de Estonia en Brussels, Belgium
Embajada de Estonia en Helsinki, Finland
Embajada de Estonia en Berlin, Germany
Embajada de Estonia en London, Great Britain and Northern Ireland
Honorary Consulate of Estonia en Florence, Italy
Embajada de Estonia en Warsaw, Poland
Embajada de Estonia en Stockholm, Sweden
Honorary Consulate of Estonia en Stäfa, Switzerland
Embajada de Estonia en Kiev, Ukraine
Embajada de Estonia en Washington, United States of America
Politica y Elecciones
Eesti Keskerakond - Estonian Centre Party
Isamaaliit - Pro Patria Union
Eesti Reformierakond - Estonian Reform Party
Rahvaerakond Moodukad - People's Party Moderates
Eesti Koonderakond - Estonian Coalition Party
Eestimaa Rahvaliit (ERL) - Estonians People's Union
Eestimaa Ühendatud Rahvapartei (EÜRP) - Estonians United People's Party
Eesti Kristlik Rahvapartei (EKRP) - Estonian Christian People's Party
Demokraadid - Eesti Demokraatlik Partei (EDP) - Democrats - Estonian Democratic Party
Arengupartei (AP) - Progressive Party
Eesti Pensionäride ja Perede Erakond (EPPE) - Estonian Pensioners and Families Party
Vabariiklik Partei (VP) - Republican Party
Estonia Telephones EE / EST / +372
Registro Nacional 2017-04-28