Registro Nacional Finlandia

Registro Nacional Finlandia

Registro Nacional Finlandia

- Busca en Finlandia? Registro Nacional de Finlandia.
Ultimas Noticias de Finlandia 2017-08-22
Registro Nacional Finlandia - Registro Nacional en Finlandia - El Buscador con Consultas y Tramites Publicos Gratis en Finlandia
Registro Nacional en Finlandia - Registro Nacional de finlandia
Registro Civil en Finlandia - Tramites del Registro Civil de Finlandia
Telefonos en Finlandia - Para Buscar de Telefonos de Finlandia
Personas en Finlandia - Como Buscar Personas de Finlandia
Propiedades en Finlandia - Donde Buscar Propiedades de Finlandia
Vehiculos en Finlandia - Registrar Autos y Vehiculos de Finlandia
Empresas en Finlandia - Buscar Empresas de Finlandia - Como crear una empresa en Finlandia
Gobierno en Finlandia - Gobierno de Finlandia - Tramites y Formularios Digitales - Embajada de Finlandia - Guia de Ministerios, Ministros del Gobierno en Finlandia. Politica y resultados de las ultimas elecciones en Finlandia
Mapa de Finlandia - Mapa y Videos de Finlandia
Referencias de Finlandia - Informacion General de Registros Nacionales
Finland - Registro Nacional Finland Nacional - Registro Finland - Registro Nacional en Finland
Finland
Finland - Suomi
Idiomas Oficiales: Finnish, Swedish
Principales fuentes de informacion:
Virtual Finland
Gobierno e Instituciones Nacionales
Tasavallan Presidentti - President of the Republic
Suomen Eduskunta - Finnish Parliament
Valtioneuvosto - Council of State
Valtioneuvoston kanslia - Prime Minister's Office
Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) - Ministry of Agriculture and Forestry
Elintarvikevirasto - Food Authority
Metsähallitus - Forestry Board
Maatalouden tutkimuskeskus (MTT) - Agricultural Research Centre
Metsäntutkimuslaitos (METLA) - Forest Research Institute
Riista- ja kalataloudentutkimuslaitos (RKTL) - Game and Fisheries Research Institute
Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos (MTTL) - Agricultural Economy Research Institute
Maanmittauslaitos (MML) - Land Surveying Institute
Geodeettinen laitos (GL) - Geodetic Institute
Kasvintuotannon tarkastuskeskus (KTTK)
Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta
Puolustusministeriö (PLM) - Ministry of Defence
Poulustusvoimat - Defence Forces
Opetusministeriö (OPM) - Ministry of Education
Opetushallitus - Education Board
Taiteen keskustoimikunta - Arts Council
Kansainvälisen henkilövaihdon keskus - Centre for International Mobility
Ympäristöministeriö (YM) - Ministry of the Environment
Soumen ympäristökeskus (SYKE) - Finnish Environment Centre
Valtiovarainministeriö (VM) - Ministry of Finance
Verohallinto - Tax Administration
Tullin tietopalvelu - Customs Service
Valtion kiinteistölaitos - State Real Property Institute
Tilastokeskus - Centre for Statistics
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) - State Economical Research Centre
Ulkoasiainministeriö (UM) - Ministry of Foreign Affairs
Kehitysyhteistyöosasto - Department of Development Co-operation
Sisäasiainministeriö - Ministry of the Interior
Poliisi - Police
Rajavartiolaitos - Frontier Guard
Pelastustoimi - Rescue Office
Ulkomaalaisvirasto - Foreigner Authority
Väestörekisterikeskus (VRK) - Population Register Centre
Oikeusministeriö (OM) - Ministry of Justice
Tietosuojavaltuutetun toimisto - Office of the Data Protection Ombudsman
Työministeriö - Ministry of Labour
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) - Ministry of Social Affairs and Health
Kansanterveyslaitos (KTL) - Public Health Institute
Työterveyslaitos (TTL) - Occupational Health Institute
Säteilyturvakeskus (STUK) - Radiation Protection Centre
Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus (STTV) - Product Control Centre for Social Welfare and Health
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (STAKES) - Research and Development Centre for Social Welfare and Health
Kauppa- ja teollisuusministeriö (KTM) - Ministry of Trade and Industry
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) - Patents and Registration Board
Kuluttajavirasto - Consumer Authority
Kilpailuvirasto - Competition Authority
Huoltovarmuuskeskus (HVK) - Emergency Supply Centre
Säteilyturvakeskus (STUK) - Radiation Protection Centre
Matkailun edistämiskeskus (MEK) - Tourism Promotion Centre
Mittatekniikan keskus (MIKES) - Metrology Centre
Sähkömarkkinakeskus (SMK) - Electricity Market Centre
Geologian tutkimuskeskus (GTK) - Geological Research Centre
Turvatekniikan keskus (TUKES) - Safety Technology Centre
Teknologian kehittämiskeskus (TEKES) - Technology Development Centre
Kuluttajatutkimuskeskus - Consumer Research Centre
Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) - State Technical Research Centre
Invest en Finland Bureau
Finpro
Liikenneministeriö (LM) - Ministry of Transport and Communications
Tiehallinto - Road Administration
Ratahallintokeskus (RHK) - Rail Administration Centre
Ajoneuvohallintokeskus (AKE) - Vehicle Administration Centre
Telehallintokeskus (THK) - Telecommunications Administration Centre
Ilmatieteen laitos - Meteorological Institute
Merentutkimuslaitos (MTL) - Marine Research Institute
Kansaneläkelaitos (KELA) - Social Insurance Institute
Oikeuskanslerinvirasto (OKV) - Office of the Chancellor of Justice
Suomen Pankki - Bank of Finland
Yleisradio (YLE) - Broadcasting Corporation
Sámi Radio
Korkein oikeus - Supreme Court
Korkein hallinto-oikeus (KHO) - Supreme Administrative Court
Rovaniemen hovioikeus - Rovaniemi Court of Appeal
Gobierno:
Uudenmaan Liitto - Regional Council of Uusimaa
Itä-Uudenmaan Liitto - Regional Council of East Uusimaa
Varsinais-Suomen Liitto - Regional Council of South-West Finland
Satakunta Liitto - Regional Council of Satakunta
Pirkanmaan Liitto - Regional Council of Tampere
Hämeen Liitto - Regional Council of Häme
Päijät-Hämeen Liitto - Regional Council of Päijät-Häme
Etelä-Karjalan Liitto - Regional Council of South Karelia
Etelä-Savon Liitto - Regional Council of Southern Savo
Pohjois-Karjalan Liitto - Regional Council of North Karelia
Pohjois-Savon liitto - Regional Council of Northern Savo
Keski-Suomen Liitto - Regional Council of Central Finland
Etelä-Pohjanmaan Liitto - Regional Council of South Ostrobothnia
Pohjanmaan Liitto - Regional Council of Ostrobothnia
Keski-Pohjanmaan Liitto - Regional Council of Central Ostrobothnia
Pohjois-Pohjanmaan Liitto - Regional Council of Northern Ostrobothnia
Kainuun Liitto - Regional Council of Kainuu
Lapin Liitto - Regional Council of Lappland
Sámediggi - Saami Parliament
Municipal Institutions:
Espoon Kaupunki - City of Espoo
Hangon Kaupunki - City of Hanko
Helsingin Kaupunki - City of Helsinki
Joensuun Kaupunki - City of Joensuu
Jyväskylän Kaupunki - City of Jyväskylä
Kaarinan Kaupunki - City of Kaarina
Kajaanin Kaupunki - City of Kajaani
Karkkilan Kaupunki - City of Karkkila
Kempeleen Kunta - Municipality of Kempele
Kotkan Kaupunki - City of Kotka
Kristiinankaupunki - City of Kristinestad
Kuopion Kaupunki - City of Kuopio
Kouvolan Kaupunki - City of Kouvola
Kuusankosken Kaupunki - City of Kuusankoski
Lahden Kaupunki - City of Lahti
Lappeenrannan Kaupunki - City of Lappeenranta
Muhoksen Kunta - Municipality of Muhos
Mustasaaren Kunta - Municipality of Korsholm
Oulaisten Kaupunki - City of Oulainen
Oulun Kaupunki - City of Oulu
Porin Kaupunki - City of Pori
Porvoon Kaupunki - City of Porvoo
Pudasjärven Kunta - Municipality of Pudasjärvi
Raahen Kaupunki - City of Raahe
Seinäjoen Kaupunki - City of Seinäjoki
Sipoon Kunta - Municipality of Sipoo
Suomussalmen Kunta - Municipality of Suomussalmi
Tampereen Kaupunki - City of Tampere
Teuvan Kunta - Municipality of Teuva
Toijalan Kaupunki - City of Toijala
Turun Kaupunki - City of Turku
Tuusulan Kunta - Municipality of Tuusula
Ulvilan Kunta - Municipality of Ulvila
Vaalan Kunta - Municipality of Vaala
Vaasan Kaupunki - City of Vaasa
Vantaan Kaupunki - City of Vantaa
Embajadas y Consulados
Embajada de Finland en Abu Dhabi, Arab Emirates
Embajada de Finland en Buenos Aires, Argentina
Embajada de Finland en Canberra, Australia
Embajada de Finland en Vienna, Austria
Embajada de Finland en Brasilia, Brazil
Embajada de Finland en Ottawa, Canada
Embajada de Finland en Beijing, China (People's Republic)
Embajada de Finland en Zagreb, Croatia
Embajada de Finland en Copenhagen, Denmark
Embajada de Finland en Cairo, Egypt
Embajada de Finland en Tallinn, Estonia
Embajada de Finland en Berlin, Germany
Consulado General de Finland en Frankfurt, Germany
Finland Trade Center en Munich, Germany
Embajada de Finland en London, Great Britain and Northern Ireland
Consulado General de Finland en Hong Kong
Embajada de Finland en Budapest, Hungary
Embajada de Finland en Jakarta, Indonesia
Embajada de Finland en Tel Aviv, Israel
Embajada de Finland en Rome, Italy
Embajada de Finland en Tokyo, Japan
Embajada de Finland en Vilnius, Lithuania
Embajada de Finland en Mexico City, Mexico
Embajada de Finland en Maputo, Mozambique
Embajada de Finland en Windhoek, Namibia
Embajada de Finland en Kathmandu, Nepal
Embajada de Finland en Oslo, Norway
Embajada de Finland en Lima, Peru
Embajada de Finland en Lisbon, Portugal
Embajada de Finland en Bucharest, Romania
Embajada de Finland en Moscow, Russian Federation
Consulado General de Finland en St. Petersburg, Russian Federation
Embajada de Finland en Singapore
Embajada de Finland en Madrid, Spain
Embajada de Finland en Stockholm, Sweden
Embajada de Finland en Dar es Salaam, Tanzania
Consulado General de Finland en Los Angeles, United States of America
Consulado General de Finland en New York, United States of America
Honorary Consulate of Finland en Seattle, United States of America
Embajada de Finland en Washington, United States of America
Embajada de Finland en Lusaka, Zambia
Permanent Representation of Finland to the European Union en Brussels
Permanent Mission of Finland to the United Nations en Geneva
Permanent Mission of Finland to the United Nations en New York
Permanent Delegation of Finland to the Organization of Economic Cooperation and Development en Paris
Politica y Elecciones
Suomen Sosialidemokraattinen Poulue (SDP) - Finnish Socialdemocratic Party
Demarinuoret - Social Democratic Youth
Suomen Keskusta (KESK) - Finnish Centre
Nuoren Keskustan Liitto (NKL) - Young Centre Alliance
Kansallinen Kokoomus (KOK) - National Coalition
Kokoomuksen Nuorten Liitto (KNL) - Coalition Youth Alliance
Vasemmistoliitto - Left Alliance
Vasemmistonuoret (VAS) - Left Youth
Vihreä Liitto (VIHR) - Green Alliance
Svenska Folkpartiet (SFP) / Ruotsalainen Kansanpuolue (RKP) - Swedish People's Party
Svensk Ungdom - Swedish Youth
Suomen Kristillinen Liitto (SKL) - Finnish Christian Alliance
Nuorsuomalainen Puolue (NOURS) - Young Finnish Party
Suomen Kommunistinen Puolue (SKP) - Finnish Communist Party
Vapaan Suomen Liitto (VSL) - Free Finnish Alliance
Liberaalinen Kansanpuolue (LKP) - Liberal People's Party
Kommunistinen Työväenpuolue (KTP) - Communist Workers Party
Luonnonlain Puolue (LLP) - Natural Law Party
Isänmaallinen Kansallis-Liitto (IKL) - Patriotic National Alliance
Informacion de Organizaciones
Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund - Association of Finnish Municipalities
Finland Telefonos - Busquedas de Telefonos por Nombre y Apellidos. Directorio de paginas amarillas y blancas con numeros telefonicos y direcciones de personas y empresas. Donde buscar numeros de telefonos? Tambien contiene una lista de los prefijos por ciudades y provincias.
Codigos Internacionales de Finlandia: Finland / FI / FIN / +358
Finland - FI / FIN / + 358
Registro Nacional 2017-08-22