Ireland - Registro Nacional
Ireland - Eire
Idiomas Oficiales: English, Irish
Information on the Irish State / Eolas ar Stát na heireann
Gobierno e Instituciones Nacionales
Office of the President / áras an Uachtaráin
Houses of the Oireachtas / Tithe an Oireachtais
Department of the Taoiseach (Prime Minister) / Roinn an Taoisigh
Central Statistics Office (CSO) / An Phriomh-Oifig Staidrimh
National Millennium Committee / Coiste Náisiunta na Milaoise
Department of Agriculture, Food and Rural Development / An Roinn Talmhaiochta, Bia agus Forbairt Tuaithe
Agriculture and Food Development Authority TEAGASC
Irish Food Board / Bord Bia
Department of Arts, Heritage, the Gaeltacht and the Islands / An Roinn Ealaion, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán
Irish Film Board / Bord Scannán na heireann
udarás na Gaeltachta
Arts Council / An Chomhairle Ealaion
Heritage Council / An Chomhairle Oidhreachta
Independent Radio and Television Commission (IRTC)
National Archives of Ireland / An Chartlann Náisiunta eire
Irish Radio and Television / Radio Telefis eireann (RTE)
Department of Defence / An Roinn Cosanta
Irish Defence Forces / Oglaigh na h-Eireann
Department of Education and Science / An Roinn Oideachais agus Eolaiochta
Higher Education Authority (HEA) / An tudarás um Ard-Oideachas
National Council for Vocational Awards (NCVA) / Comhairle Náisiunta na gCáiliochtai Gairmoideachais
Department of Enterprise, Trade and Employment / An Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaiochta
Companies Registration Office (CRO) / An Oifig um Chláru Cuideachtai
Office of the Director of Consumer Affairs (ODCA)
Competition Authority / An tudarás Iomaiochta
National Standards Authority of Ireland (NSAI)
Health and Safety Authority (HSA)
Industrial Development Agency (IDA)
Irish Training and Employment Authority / Foras áiseana Saothair (FáS)
FáS Dublin North Region
FáS Dublin South and Wicklow Region
FáS Mid West Region
Enterprise Ireland
National Electronics Technology Centre (NETC)
Forfás
Shannon Development
Labour Relations Commission (LRC)
Department of the Environment and Local Government / An Roinn Comhshaoil agus Rialtais áitiuil
Environmental Protection Agency (EPA) / An Ghniomhaireacht um Chaomhnu Comhshaoil
National Roads Authority (NRA)
Dublin Docklands Development Authority / udarás Forbartha Dugthailte Baile átha Cliath
Planning Appeals Board / An Bord Pleanála
Local Government Computer Services Board (LGCSB)
National Safety Council / Comhairle Sábháilteacht Náisiunta
Library Council / An Chomhairle Leabharlanna
Department of Finance / An Roinn Airgeadais
Office of the Revenue Commissioners / Oifig an gCoimisineiri Ioncaim
Office of Public Works (OPW) / Oifig na nOibreacha Poibli
National Treasury Management Agency (NTMA)
Ordnance Survey Ireland (OSi) / Suirbheireacht Ordanáis
Euro Changeover Board of Ireland (ECBI)
Department of Foreign Affairs / An Roinn Gnóthai Eachtracha
Department of Health and Children / An Roinn Sláinte agus Leanai
Food Safety Authority of Ireland (FSAI)
Irish Medicines Board (IMB) / Bord Leigheasra na hEireann
Health Research Board (HRB) / An Bord Taighde Slainte
Nursing Board / An Bord Altranais
Voluntary Health Insurance Board (VHI)
Eastern Health Board (EHB) / Bord Sláinte an Oirthir
Midland Health Board (MHB)
Mid-Western Health Board (MWHB) / Bord Sláinte an Mheán-Iarthair
North-Eastern Health Board (NEHB) / Bord Sláinte an Oir Thuaiscirt
North-Western Health Board (NWHB)
South-Eastern Health Board (SEHB)
Southern Health Board (SHB)
Department of Justice, Equality and Law Reform / An Roinn Dli agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dli
An Garda Siochána
Land Registry and Registry of Deeds / Clárlann na Talun agus Clárlann na nGniomhas
Employment Equality Agency (EEA) / Gniomhaireacht um Chomhionannas Fostaiochta
Department of Marine and Natural Resources / An Roinn na Mara agus Achmhainni Nádurtha
Marine Institute / Foras na Mara
Central Fisheries Board (CFB) / An Priomh Bord Iascaigh
Irish Sea Fisheries Board / Bord Iascaigh Mhara (BIM)
Shannon Regional Fisheries Board / Bord Iascaigh Reigiunach na Sionainne
South Western Regional Fisheries Board
Western Regional Fisheries Board / Bord Iascaigh Reigiunach An Iarthair
Department of Public Enterprise / An Roinn Fiontar Poibli
Geological Survey of Ireland (GSI)
Irish Aviation Authority (IAA) / udarás Eitliochta na hEireann
Radiological Protection Institute of Ireland (RPII) / An Institiuid eireannach um Chosaint Raideolaioch
Department of Social, Community and Family Affairs / An Roinn Gnóthai Sóisialacha, Pobail agus Teaghlaigh
Department of Tourism, Sport and Recreation / An Roinn Turasóireachta, Spóirt agus áineasa
Irish Tourist Board / Bord Fáilte
State Tourism Training Agency / Gniomhaireacht Traenála Tursóireachta an Stáit
Office of Attorney General / Oifig an árd-Aighne
Commission for Energy Regulation (CER)
Office of the Director of Telecommunications Regulation (ODTR) / Oifig an Stiurthóra Rialála Teileachchumarsáide
Office of the Civil Service and Local Appointments Commissioners / Ofig Chomisineiri na Státseirbhise agus na gChoimisineiri um Cheapacháin Aitula
Valuation Office / An Oifig Luachála
Central Bank of Ireland / Banc Ceannais na hEireann
Office of the Comptroller and Auditor General / Oifig an Ard Reachtaire Cuntas agus Ciste
Office of the Ombudsman / Oifig an Ombudsman
Office of the Information Commissioner / Oifig an Choimisineara Faisneise
Court Service / An tSeirbhis Chuirteanna
Gobierno:
Dublin Regional Authority (DRA)
South West Regional Authority (SWRA)
Gobiernos locales y municipalidades
Clare County Council
Cork County Council
Cork Corporation
Donegal County Council
Dublin Corporation
Dun Laoghaire Rathdown County Council
Fingal County Council
Kerry County Council
Kildare County Council
Kilkenny County Council
Laois County Council
Leitrim County Council
Limerick Corporation
Mayo County Council
Meath County Council
Monaghan County Council
Offaly County Council
South Dublin County Council
Waterford Corporation
Wexford County Council
Wexford Corporation
Wicklow County Council
Arklow Urban District Council
Athy Urban District Council
Dungarvan Urban District Council
Killarney Urban District Council
Mallow Urban District Council
Midleton Urban District Council
Embajadas y Consulados
Irish Tourist Board en Paris, France
Embajada de Ireland en Seoul, Korea (Republic)
Embajada de Ireland en Warsaw, Poland
Embajada de Ireland en Washington, United States of America
Politica y Elecciones
Fianna Fáil
Fine Gael
Young Fine Gael
Irish Labour Party
Progressive Democrats (PD) / An Páirti Daonlathach
Green Party / Comhaontas Glas
Clare Green Party / Comhaontas Glas An Chlair
Democratic Left
Socialist Party
Socialist Party Limerick
Sinn Fein
Workers Party
Republican Sinn Fein
Communist Party of Ireland / Páirtá Cumannach na heireann
People of Ireland Party / Muintir na hEireann
Socialist Workers Party (SWP)
Ireland Telefonos - IE / IRL / (+353) - Buscar Telefonos, Nombre y Apellidos. Directorio de paginas amarillas y blancas con números telefónicos y direcciones de personas y empresas. Donde buscar números de telefonos? Código Internacional y Lista de los prefijos por ciudad. Códigos Internacionales: Ireland / IE / IRL / +353
Europa Nacional Información de Europa - Buscar Consultas y Trámites en Europa. Buscador de datos y registros públicos. Registro Nacional
Elección en Europa Elecciones 2018 en Europa- Partidos Politicos y Candidatos - Encuestas y resultados electorales
Registro Civil Europa - Trámites de Registro y Documentos de Identidad en Europa - Consultas y Certificacion de Nacimientos, Matrimonio, Defuncion. Formularios
Telefonos en Europa - Para Buscar un teléfonos de Europa - Empresas telefónicas y operadores móviles. Lista de códigos de area
Personas en Europa - Como Buscar Personas de Europa - Consulta y Tramites del documento de identidad. Busca por nombres, apellidos
Propiedades en Europa - Donde Buscar una Propiedad en Europa - Propietarios, Catastro, tenencia
Vehiculos en Europa - Como Registrar Autos y Vehiculos de Europa. Verifica el número de placa, patente o propietario
Empresas en Europa - Buscar en el Registro de Empresas en Europa - Como crear o registrar una empresa en Europa
Gobierno de Europa - Guía de Ministerios, Ministros del Gobierno en Europa - Sitios Oficiales - Embajadas de Europa -
Donde Votar en Europa - Consulta donde votar en las elecciones de Europa - Verificar documento de identidad y lugar de votación
Noticias en Europa - Cuales son las ultimas noticias de Europa - novedades, sucesos, eventos. TV, Radio y Medios de Comunicación con Noticias de Europa 2018-08-17
Mapa de Europa - Mapa de Europa. Satelital, Trafico, Divisiones
Tecnología en Europa - Uso de tecnologías en Europa, sitios de internet, aplicaciones moviles, y desarrollo de sistemas de información.
Europa 2018