Noruega - Registro Nacional
Noruega - Norway - Norge
Lenguaje oficial: Norwegian
norge.no
ODIN - Offentlig Dokumentasjon og Informasjon i Norge - Official Documentation and Information en Norway
Gobierno e Instituciones Nacionales
Norske Kongehus - Norwegian Royal House
Stortinget - Parliament
Statsministerens Kontor (SMK) - Office of the Prime Minister
Landbruksdepartementet (LD) - Ministry of Agriculture
Barne- og familiedepartementet (BFD) - Ministry of Children and Family Affairs
Statens Institutt for Forbruksforskning (SIFO) - National Institute for Consumption Research
Forbrukerrådet - Consumer Council
Barneombudet - Childrens' Ombudsman
Forbrukerombudet - Consumer Ombudsman
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) - Ministry of Church Affairs, Education and Research
Det Norske Meteorologiske Institutt (DNMI) - Norwegian Meteorological Institute
Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) - Norwegian Foreign Affairs Institute
Norsk Institutt for Forskning om Oppvekst, Velferd og Aldring (NOVA) - Norwegian Institute for Research on Youth, Welfare and Aging
Norsk voksenpedagogisk Forskningsinstitutt (NVI) - Norwegian Adult Education Institute
Nasjonalt Læremiddelsenter - National Center for Educational Resources
Sentralorganet for Fjernundervisning på Universitets- og høgskolenivå (SOFF) - Executive Board for Distance Education at University and College Level
Norges Forskningsråd (NFR) - Research Council of Norway
Norske Universitetsråd - Norwegian Council of Universities
Samisk Utdanningsråd - Sami Education Council
Kulturdepartementet (KD) - Ministry of Culture
Statens Bibliotektilsyn - National Library Superintendence
Statens Filmtilsyn - National Film Superintendence
Eierskapstilsynet - Media Ownership Superintendence
Norsk Filminstitutt - Norwegian Film Institute
Norsk Kulturråd - Norwegian Culture Council
Norsk Språkråd - Norwegian Language Council
Riksarkivet - National Archive
Forsvarsdepartementet (FD) - Ministry of Defence
Forsvaret - Armed Forces
Miljøverndepartementet (MD) - Ministry of Environment Protection
Direktoratet for Naturforvaltning - Directorate for Nature Management
Statens Forurensningstilsyn (SFT) - National Pollution Superintendence
Norsk Polarinstitutt - Norwegian Polar Institute
Finansdepartementet (FIN) - additional site - Ministry of Finance
Skatteetaten - Tax Service
Toll- og avgiftsetaten - Customs and Excise Service
Statistisk Sentralbyrå - Central Office for Statistics
Kredittilsynet - Banking Superintendence
Norges Bank - Bank of Norway
Fiskeridepartementet (FID) - Ministry of Fisheries
Kystdirektoratet - Directorate of Coasts
Havforskningsinstituttet - Marine Research Institute
Utenriksdepartementet (UD) - Ministry of Foreign Affairs
Direktoratet for Utviklingshjelp - Directorate for Development Aid
Nærings- og handelsdepartementet (NHD) - Ministry of Industry and Trade
Teknologisk Institutt (TI) - Institute of Technology
Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) - Geological Survey of Norway
Skipsregistrene - Ship Registers
Justis- og politidepartementet (JD) - Ministry of Justice and Police
Kriminalpolitisentralen - Criminal Police Centre
Oslo Politidistrikt - Oslo Police District
Brønnøysundregistrene
Konkursrådet - Bankruptcy Council
Datatilsynet - Data Superintendence
Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) - Ministry of Labour and Administration
Arbeidsmarkedsetaten - Labour Market Service
Direktoratet for Forvaltningsutvikling (Statskonsult) - Directorate for Public Management
Konkurransetilsynet - Competiton Superintendence
Statens Informasjonstjeneste (SI) - National Information Service
Statens Forvaltningstjeneste (Fts) - National Administration Service
Statsbygg
Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) - Ministry of Local and Regional Affairs
Utlendingsdirektoratet - Foreigners Directorate
Statens Bygningstekniske Etat - National Building Technology Service
Arbeidstilsynet - Labour Superintendence
Direktoratet for Brann- og eksplosjonsvern (DBE) - Directorate for Fire and Explosion Protection
Statens Arbeidsmiljøinstitutt - National Work Environment Institute
Olje- og energidepartementet (OED) - Ministry of Oil and Energy
Oljedirektoratet (OD) - Petroleum Directorate
Norges Vassdrags- og energiverk (NVE) - Water Resources and Energy Administration of Norway
Sosial- og helsedepartementet (SHD) - Ministry of Social Affairs and Health
Statens Helsetilsyn - National Health Superintendence
Statens Strålevern - National Radiation Protection Authority
Statens Institutt for Alkohol- og narkotikaforskning (SIFA) - National Institute for Alcohol and Drug Research
Statens Tobakksskaderåd - National Council on Tobacco and Health
Samferdselsdepartementet (SD) - Ministry of Transport and Communication
Jernbaneverket - Railway Administration
Luftfartsverket - Aviation Administration
Luftfartstilsynet - Aviation Superintendence
Post- og teletilsynet (PT) - Post and Telecommunications Superintendence
Havarikommisjonen for Sivil Luftfart (HSL) - Accident Investigation Commission for Civil Aviation
Norsk Rikskringkasting (NRK) - Norwegian Broadcasting Corporation
Radio Sápmi
Riksrevisjonen
Gobierno:
Akershus Fylkeskommune - County Municipality of Akershus
Hedmark Fylkeskommune - County Municipality of Hedmark
Hordaland Fylkeskommune - County Municipality of Hordaland
Møre og Romsdal Fylkeskommune - County Municipality of Møre and Romsdal
Nord-Trøndelag Fylkeskommune - County Municipality of Nord-Trøndelag
Oppland Fylkeskommune - County Municipality of Oppland
Østfold Fylkeskommune - County Municipality of Østfold
Rogaland Fylkeskommune - County Municipality of Rogaland
Sogn og Fjordane Fylkeskommune - County Municipality of Sogn and Fjordane
Telemark Fylkeskommune - County Municipality of Telemark
Troms Fylkeskommune - County Municipality of Troms
Oslo Kommune - Municipality of Oslo
Samediggi / Sametinget
Gobiernos locales y municipalidades
Ålesund Kommune - Municipality of Ålesund
Bærum Kommune - Municipality of Bærum
Drammen Kommune - Municipality of Drammen
Eid Kommune - Municipality of Eid
Eide Kommune - Municipality of Eide
Fet Kommune - Municipality of Fet
Gjemnes Kommune - Municipality of Gjemnes
Haram Kommune - Municipality of Haram
Hareid Kommune - Municipality of Hareid
Haugesund Kommune - Municipality of Haugesund
Hole Kommune - Municipality of Hole
Hvaler Kommune - Municipality of Hvaler
Kristiansand Kommune - Municipality of Kristiansand
Lesja Kommune - Municipality of Lesja
Levanger Kommune - Municipality of Levanger
Lillehammer Kommune - Municipality of Lillehammer
Naustdal Kommune - Municipality of Naustdal
Nesodden Kommune - Municipality of Nesodden
Nome Kommune - Municipality of Nome
Norddal Kommune - Municipality of Norddal
Oppegård Kommune - Municipality of Oppegård
Overhalla Kommune - Municipality of Overhalla
Porsgrunn Kommune - Municipality of Porsgrunn
Ringsaker Kommune - Municipality of Ringsaker
Sola Kommune - Municipality of Sola
Sør-Odal Kommune - Municipality of Sør-Odal
Stavanger Kommune - Municipality of Stavanger
Tingvoll Kommune - Municipality of Tingvoll
Trondheim Kommune - Municipality of Trondheim
Ullensaker Kommune - Municipality of Ullensaker
Vega Kommune - Municipality of Vega
Embajadas y Consulados
Royal Norwegian Embassy en Luanda, Angola
Royal Norwegian Embassy en Canberra, Australia
Royal Norwegian Embassy en Dhaka, Bangladesh
Royal Norwegian Embassy en Ottawa, Canada
Royal Norwegian Embassy en Copenhagen, Denmark
Norwegian Tourist Board en Copenhagen, Denmark
Royal Norwegian Embassy en Berlin, Germany
Royal Norwegian Embassy en London, Great Britain and Northern Ireland
Royal Norwegian Embassy en Jakarta, Indonesia
Royal Norwegian Embassy en Tokyo, Japan
Royal Norwegian Embassy en Seoul, Korea (Republic)
Royal Norwegian Embassy en Lilongwe, Malawi
Royal Norwegian Embassy en Kuala Lumpur, Malaysia
Royal Norwegian Embassy en Lagos, Nigeria
Representative Office of Norway en Al Ram, Palestine
Royal Norwegian Embassy en Madrid, Spain
Royal Norwegian Embassy en Stockholm, Sweden
Royal Norwegian Embassy en Berne, Switzerland
Royal Norwegian Embassy en Damascus, Syria
Royal Norwegian Embassy en Dar es Salaam, Tanzania
Norwegian Trade Council en New York, United States of America
Royal Norwegian Embassy en Washington, United States of America
Mission of Norway to the European Union en Brussels
Permanent Mission of Norway to the United Nations en New York
Politica y Elecciones
Det norske Arbeiderparti (DNA) - Norwegian Workers' Party
Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF)
Hordaland Arbeiderparti
Fremskrittsparti (FrP) - Progress Party
Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) - Progress Party's Youth
Høyre - Conservative Party
Unge Høyre - Young Conservatives / Hoyre
Kristelig Folkeparti (KrF) - Christian People's Party
Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU) - Christian People's Party's Youth
Senterpartiet (SP) - Center Party
Sosialistisk Venstreparti (SV) - Socialist Left Party
Sosialistisk Ungdom - Socialist Youth
Oslo SV
Venstre - Left
Unge Venstre - Young Left
Rød Valgallianse (RV) - Red Election Alliance
Rød Ungdom - Red Youth
Miljøpartiet De Grønne - Environmental Party The Greens
Grøn Ungdom (GU) - Green Youth
FRIdemokratene - Free Democrats
Pensjonistpartiet - Pensioners Party
Norges Kommunistiske Parti (NKP) - Communist Party of Norway
Norges Kommunistiske Ungdomsforbund (NKU) - Communist Youth Alliance of Norway
Arbeidernes Kommunistparti (AKP) - Workers Communist Party
Naturlovpartiet (NLP) - Natural Law Party
Folkepartiet - People's Party
Internasjonale Sosialister (IS) - International Socialists
Kystpartiet
Información de Organizaciones
Norges Turistråd - additional site - Norwegian Tourist Board
Información Digital y servicios por internet
Norway Telefonos / NO / NOR / (+47) - Buscar Telefonos, Nombre y Apellidos. Directorio de paginas amarillas y blancas con números telefónicos y direcciones de personas y empresas. Donde buscar números de telefonos? Código Internacional y Lista de los prefijos por ciudad.
Registro Nacional Europa Información Nacional de Europa - Buscar Consultas y Trámites Públicos Gratis en Europa. Buscador de registros en instituciones y bases de datos públicas nacionales
Elección en Europa Elecciones 2018 en Europa- Partidos Politicos y Candidatos - Encuestas y resultados electorales
Registro Civil Europa - Trámites de Registro y Documentos de Identidad en Europa - Consultas y Certificacion de Nacimientos, Matrimonio, Defuncion. Formularios
Telefonos en Europa - Para Buscar un teléfonos de Europa - Empresas telefónicas y operadores móviles. Lista de códigos de area
Personas en Europa - Como Buscar Personas de Europa - Consulta y Tramites del documento de identidad. Busca por nombres, apellidos
Propiedades en Europa - Donde Buscar una Propiedad en Europa - Propietarios, Catastro, tenencia
Vehiculos en Europa - Como Registrar Autos y Vehiculos de Europa. Verifica el número de placa, patente o propietario
Empresas en Europa - Buscar en el Registro de Empresas en Europa - Como crear o registrar una empresa en Europa
Gobierno de Europa - Guía de Ministerios, Ministros del Gobierno en Europa - Sitios Oficiales - Embajadas de Europa -
Donde Votar en Europa - Consulta donde votar en las elecciones de Europa - Verificar documento de identidad y lugar de votación
Noticias en Europa - Cuales son las ultimas noticias de Europa - novedades, sucesos, eventos. TV, Radio y Medios de Comunicación con Noticias de Europa 2018-06-21
Mapa de Europa - Mapa de Europa. Satelital, Trafico, Divisiones
Tecnología en Europa - Uso de tecnologías en Europa, sitios de internet, aplicaciones moviles, y desarrollo de sistemas de información.
Europa 2018-06-21