Slovakia - Registro Nacional
Slovakia - Slovensko
Lenguaje oficial: Slovak
Gobierno e Instituciones Nacionales
Prezident Slovenskej Republiky - President of the Slovak Republic
Národná Rada - National Council
urad Vlády - Government
Ministerstvo pre Správu a Privatizáciu Národneho Majetku - Ministry for Administration and Privatization of National Property
Ministerstvo Výstavby a Verejných Prác - Ministry of Construction and Public Works
Ministerstvo Kultury - Ministry of Culture
Ministerstvo Obrany - Ministry of Defence
Ministerstvo Hospodárstva - Ministry of Economy
Ministerstvo Skolstva - Ministry of Education
Ministerstvo Zivotneho Prostredia - Ministry of Environment
Ministerstvo Financii - Ministry of Finance
Ministerstvo Zahranicných Veci - Ministry of Foreign Affairs
Ministerstvo Zdravotnictva - Ministry of Health
Ministerstvo Vnutra - Ministry of the Interior
urad Civilnej Ochrany (uCO) - Office of Civil Protection
Ministerstvo Spravodlivosti - Ministry of Justice
Ministerstvo Práce, Sociálnych Veci a Rodiny - Ministry of Labour, Social Affairs and Family
Ministerstvo Dopravy, Pôst a Telekomunikácii - Ministry of Transport, Posts and Telecommunications
Slovenska Informacna Agentura (SIA) - Slovak Information Agency
Riadenia Letovej Prevádzky - Air Traffic Control Administration
Statisticky urad - Statistical Office
urad Priemyselneho Vlastnictva (uPV) - Office of Industrial Property
Protimonopolny urad - Antimonopoly Office
urad Státneho Dozoru nad Kapitálovým Trhom (uSDKT) - State Office for Capital Market Supervision
urad pre Normalizáciu, Metrológiu a Skusobnictvo (uNMS) - Office for Standardization, Metrology and Testing
Telekomunikacný urad - Telecommunications Office
urad pre Strategiu Rozvoja Spolocnosti, Vedy a Techniky - Office for Society, Science and Technology Development Strategy
Národny Inspektorát Práce - National Labour Inspectorate
Slovenská Agentura pre Cestovný Ruch (SACR) - Slovak Tourist Board
Národná Banka Slovenska (NBS) - National Bank of Slovakia
Najvyssi Kontrolný urad (NKu)
ustavný Sud - Constitutional Court
Embajadas y Consulados
Embajada de the Slovak Republic en Ottawa, Canada
Embajada de the Slovak Republic en Berlin, Germany
Military Department
Embajada de the Slovak Republic en London, Great Britain and Northern Ireland
Commercial Department
Embajada de the Slovak Republic en New Delhi, India
Embajada de the Slovak Republic en Tokyo, Japan
Embajada de the Slovak Republic en Washington, United States of America
Politica y Elecciones
Hnutie za Demokraticke Slovensko (HZDS) - Movement for Democratic Slovakia
Slovenská Demokratická a Krestanská unia (SDKu) - Slovak Democratic and Christian Union
Strana Smer - Direction Party
Magyar Koalició Pártja (MKP) / Strana Madarskej Koalicie (SMK) - Party of the Hungarian Coalition
Krestansko Demokraticke Hnutie (KDH) - Christian-Democratic Movement
Aliancia Noveho Obcana (ANO) - New Civic Alliance
Komunistická Strana Slovenska (KSS) - Communist Party of Slovakia
Pravá Slovenská Národná Strana (PSNS) - Real Slovak National Party
Slovenská Národná Strana (SNS) - Slovak National Party
Sociálnodemokratická Alternativá - Social-Democratic Alternative
Strana Demokratickej Lavice (SDL) - Party of the Democratic Left
Sociálnodemokratická Strana Slovenska (SDSS) - Socialdemocratic Party of Slovakia
Demokratická Strana (DS) - Democratic Party
Strana Obcianskeho Porozumenia (SOP) - Party of Civil Understanding
Strany Zelených na Slovensku - Green Party of Slovakia
Strana Demokratickeho Stredu (STRED)
Información y servicios por internet
The World Factbook
Información Politica
Presidentes, jefes de estados, ministros y diputados
Slovakia
Buscar Telefonos
Guia de Viajes, Hoteles y Turismo
Slovakia Telefonos - Busquedas de Telefonos por Nombre y Apellidos. Directorio de paginas amarillas y blancas con números telefónicos y direcciones de personas y empresas. Donde buscar números de telefonos? También contiene una lista de los prefijos por ciudades y provincias. Codigos Internacionales: Slovakia / SK / SVK / +421
Registro Nacional Directorio de Registros Publicos Buscar personas y empresas con servicios en internet
Slovakia Gobierno Servicios en Internet. Directorio de Ministerios e instituciones oficiales. Trámites en linea
Slovakia - SK / SVK / + 421
Slovakia Europa 2018-04-24