Polonia - Registro Nacional
Polonia - Poland - Polska
Lenguaje oficial: Polish
Gobierno e Instituciones Nacionales
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - President of the Republic of Poland
Biuro Bezpieczenstwa Narodowego (BBN) - National Security Bureau
Sejm - Sejm
Senat - Senate
Kancelaria Prezesa Rady Ministrow - Office of the Prime Minister
Urzad Zamówien Publicznych (UZP) - Office of Public Procurement
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Ministry of Agriculture and Rural Development
Agencja Rynku Rolnego (ARR) - Agency for Agricultural Market
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) - Agency of Restructuring and Modernization of Agriculture
Ministerstwo Kultury - Ministry of Culture
Instytut Kultury - Institute of Culture
Ministerstwo Gospodarki - Ministry of Economy
Agencja Techniki i Technologii (ATT) - Technology Agency
Osrodek Studiów Wschodnich (OSW) - Centre for Eastern Studies
Komitet Badan Naukowych (KBN) - Committee for Scientific Research
Ministerstwo Srodowiska - Ministry of Environment
Panstwowa Inspekcja Ochrony Srodowiska - State Inspection of Enviromental Protection
Krajowy Zarzad Parków Narodowych (KZPN) - National Parks Administration
Instytut Ochrony Srodowiska (IOS) - Institute of Environmental Protection
Instytut Ekologii Terenów Uprzemyslowionych (IETU) - Institute for Ecology of Industrial Areas
Panstwowy Instytut Geologiczny (PIG) - State Geological Institute
Instytut Gospodarki Odpadami (IGO) - Institute of Waste Management
Ministerstwo Finansów - Ministry of Finance
Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Ministry of Foreign Affairs
Ministerstwo Zdrowia - Ministry of Health
Biuro ds. Narkomanii - Bureau for Drug Addiction
Krajowe Biuro ds. Zapobiegania AIDS - National Bureau for AIDS Prevention
Panstwowy Zaklad Higieny (PZH) - State Institute of Hygiene
Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji - Ministry of Internal Affairs and Administration
Komenda Glówna Policji (KGP) - General Command of the Police
Komenda Glówna Panstwowej Strazy Pozarnej (KGPSP) - General Command of the State Fire Service
Ministerstwo Sprawiedliwosci - Ministry of Justice
Ministerstwo Pracy i Polityki Spolecznej - Ministry of Labour and Social Policy
Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP) - Central Institute of Labour Protection
Ministerstwo Obrony Narodowej - Ministry of National Defence
Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej - Air and Air Defence Forces
Marynarka Wojenna - Navy
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu - Ministry of National Education and Sport
Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej - Ministry of Transport and Maritime Economy
Glówny Inspektorat Lotnictwa Cywilnego (GILC) - General Inspectorate of Civil Aviation
Ministerstwo Skarbu Panstwa - Ministry of Treasury
Urzad Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE) - Office of the Committee for European Integration
Glówny Urzad Statystyczny (GUS) - Central Statistical Office
Urzad Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (UMiRM) - Housing and Urban Development Office
Urzad Dozoru Technicznego (UDT) - Technical Inspection Office
Urzad Ochrony Konkurencji i Konsumentow (UOKiK) - Competition and Consumer Protection Office
Urzad Patentowy (UP) - Patent Office
Panstwowa Agencja Atomistyki (PAA) - State Atomic Energy Agency
Polska Agencja Prasowa (PAP) - Polish Press Agency
Centrum Badania Opini Spolecznej (CBOS) - Public Opinion Research Centre
Rada Koordynacyjna ds. Teleinformatyki - Computer Science and Communication Coordination Council
Polska Akademia Nauk (PAN) - Polish Academy of Sciences
Narodowy Bank Polski (NBP) - National Bank of Poland
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT)
Najwyzsza Izba Kontroli (NIK) - Supreme Chamber of Control
Trybunal Konstytucyjny - Constitutional Tribunal
Sad Najwyzszy - Supreme Court
Embajadas y Consulados
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu, Austria - Embajada de Poland en Vienna, Austria
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic and Commercial Section
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Montrealu, Kanada - Consulado General de Poland en Montreal, Canada
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Ottawie, Kanada - Embajada de Poland en Ottawa, Canada
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto, Kanada - Consulado General de Poland en Toronto, Canada
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Vancouver, Kanada - Consulado General de Poland en Vancouver, Canada
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie, Republika Czeska - Consulado General de Poland en Ostrava, Czech Republic
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kopenhadze, Dania - Embajada de Poland en Copenhagen, Denmark
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic and Commercial Section
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Lyonie, Francja - Consulado General de Poland en Lyon, France
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Paryzu, Francja - Embajada de Poland en Paris, France
Polish National Tourist Office en Paris, France
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Strasburgu, Francja - Consulado General de Poland en Strasbourg, France
Polish National Tourist Office en Berlin, Germany
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie, Niemcy - Embajada de Poland en Berlin, Germany
Wydzial Konsularny - Consular Section
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic and Commercial Section
Instytut Polski w Düsseldorfie, Niemcy - Polish Institute en Dusseldorf, Germany
Instytut Polski w Lipsku, Niemcy - Polish Institute en Leipzig, Germany
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Edynburgu, Wielka Brytania i Pólnocna Irlandia - Consulado General de Poland en Edinburgh, Great Britain and Northern Ireland
Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Kidderminster, Wielka Brytania i Pólnocna Irlandia - Consulate of Poland en Kidderminster, Great Britain and Northern Ireland
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie, Wielka Brytania i Pólnocna Irlandia - Embajada de Poland en London, Great Britain and Northern Ireland
Polish National Tourist Office en London, Great Britain and Northern Ireland
Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Sheffield, Wielka Brytania i Pólnocna Irlandia - Consulate of Poland en Sheffield, Great Britain and Northern Ireland
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Dublinie, Irlandia - Embajada de Poland en Dublin, Ireland
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Tel Avivie, Izrael - Embajada de Poland en Tel Aviv, Israel
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic and Commercial Section
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie, Wlochy - Embajada de Poland en Rome, Italy
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic and Commercial Section
Polish National Tourist Office en Amsterdam, Netherlands
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze, Niderlandy - Embajada de Poland en The Hague, Netherlands
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic and Commercial Section
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Bukareszcie, Rumunia - Embajada de Poland en Bucharest, Romania
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie, Federacja Rosyjska - Embajada de Poland en Moscow, Russian Federation
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic and Commercial Section
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Bratyslawie, Slowacja - Embajada de Poland en Bratislava, Slovakia
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic and Commercial Section
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Sztokholmie, Szwecja - Embajada de Poland en Stockholm, Sweden
Instytut Polski w Sztokholmie, Szwecja - Polish Institute en Stockholm, Sweden
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Ankarze, Turcja - Embajada de Poland en Ankara, Turkey
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie, Ukraina - Embajada de Poland en Kiev, Ukraine
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic and Commercial Section
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki - Consulado General de Poland en Chicago, United States of America
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Los Angeles, Stany Zjednoczone Ameryki - Consulado General de Poland en Los Angeles, United States of America
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic and Commercial Section
Polish National Tourist Office en New York, United States of America
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie, Stany Zjednoczone Ameryki - Embajada de Poland en Washington, United States of America
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy w Nowym Jorku - Economic and Commercial Section en New York
Stale Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Onz w Genewie - Permanent Mission of Poland to the United Nations en Geneva
Stale Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Onz w Nowym Jorku - Permanent Mission of Poland to the United Nations en New York
Politica y Elecciones
Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD) - Democratic Left Alliance
Klub Parlamentarny - Group en the Parliament / SEJM
Unia Pracy (UP) - Labour Union
Platforma Obywatelska (PO) - Citizens' Platfrom
Stowarzyszenie "Mlodzi Demokraci" (MD) - Association "Young Democrats"
Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej - Self-Defence of the Polish Republic
Prawo i Sprawiedliwosc (PiS) - Law and Justice
Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) - Polish Peasants Party
Klub Parlamentarny - Group en the Parliament
Liga Polskich Rodzin (LPR) - Polish Family League
Unia Wolnosci (UW) - Freedom Union
Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe (ZChN) - Christian-National Union
Unia Polityki Realnej (UPR) - Real Politics Union
Alternatywa - Partia Pracy
Konfederacja Polski Niepodleglej (KPN) - Confederation for an Independent Poland
Información de Organizaciones
Panstwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych (PAIZ) - State Agency of Foreign Investment
Información y servicios por internet
The World Factbook
Información Politica
Presidentes, jefes de estados, ministros y diputados
Guia de Viajes, Hoteles y Turismo
Polonia Telefonos - PL / POL / (+48) - Buscar de Telefonos por Nombre y Apellidos. Directorio de paginas amarillas y blancas con números telefónicos y direcciones de personas y empresas. Donde buscar números de telefonos? Código Internacional y Lista de los prefijos por ciudad.
Registro Nacional Europa Información Nacional de Europa - Buscar Consultas y Trámites Públicos Gratis en Europa. Buscador de registros en instituciones y bases de datos públicas nacionales
Elección en Europa Elecciones 2018 en Europa- Partidos Politicos y Candidatos - Encuestas y resultados electorales
Registro Civil Europa - Trámites de Registro y Documentos de Identidad en Europa - Consultas y Certificacion de Nacimientos, Matrimonio, Defuncion. Formularios
Telefonos en Europa - Para Buscar un teléfonos de Europa - Empresas telefónicas y operadores móviles. Lista de códigos de area
Personas en Europa - Como Buscar Personas de Europa - Consulta y Tramites del documento de identidad. Busca por nombres, apellidos
Propiedades en Europa - Donde Buscar una Propiedad en Europa - Propietarios, Catastro, tenencia
Vehiculos en Europa - Como Registrar Autos y Vehiculos de Europa. Verifica el número de placa, patente o propietario
Empresas en Europa - Buscar en el Registro de Empresas en Europa - Como crear o registrar una empresa en Europa
Gobierno de Europa - Guía de Ministerios, Ministros del Gobierno en Europa - Sitios Oficiales - Embajadas de Europa -
Donde Votar en Europa - Consulta donde votar en las elecciones de Europa - Verificar documento de identidad y lugar de votación
Noticias en Europa - Cuales son las ultimas noticias de Europa - novedades, sucesos, eventos. TV, Radio y Medios de Comunicación con Noticias de Europa 2018-06-21
Mapa de Europa - Mapa de Europa. Satelital, Trafico, Divisiones
Tecnología en Europa - Uso de tecnologías en Europa, sitios de internet, aplicaciones moviles, y desarrollo de sistemas de información.
Europa 2018-06-21